Privacy statement

Inleiding


Stephan-Design.nl verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid


Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Stephan-Design.nl en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens


Stephan-Design.nl verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens


Stephan-Design.nl behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Eigen-Web.nl verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan Eigen-Web.nl evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. Eigen-Web.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies


De website Stephan-Design.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Stephan-Design.nl beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Stephan-Design.nl na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stephan-Design.nl gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Eigen-Web.nl website en hun functionaliteit.

 

Standaardcookies: Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

 

Cookie(s) Doel Opslagperiode

 

Google Analytics:    
__utma, __utmb, __utmc, __utmz Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt OrangeValley inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stephan-Design.nl de communicatie
beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Stephan-Design.nl kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.
__utma, 2 jaar na plaatsing of update


__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update


__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing


__utmz, 6 maanden na plaatsing of update


__utmv, 2 jaar na plaatsing of update


__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

 

 

Beveiliging


Stephan-Design.nl  heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links


Op de websites van Eigen-Web.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Eigen-Web.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen


Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Stephan-Design.nl, dan kunt u deze richten aan Stephan-Design.nl, per e-mail:info @Stephan-Design.nl

Wijziging van Privacy Statement


Stephan-Design.nl  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Stephan-Design.nl adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

.